Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

wytlumaczmizycie
15:51
2467 8c26
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
wytlumaczmizycie
15:51
Poddaję się, kurwa, jestem upośledzona emocjonalnie i nie nadaję się do kochania najwyraźniej, gdzieś po drodze popełniam błąd, którego nikt przy zdrowych zmysłach nie może mi wybaczyć.
http://irima.blox.pl/
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaolawie olawie
wytlumaczmizycie
15:50
Nie boję się obcych.
Bardziej od nieznajomych
przerażają mnie bliscy,
których oczu nie poznaję...."
wytlumaczmizycie
15:49
"Nie ma smutniejszego miejsca na świecie niż puste łóżko."
— Gabriel García Márquez - "Kronika zapowiedzianej śmierci"
wytlumaczmizycie
15:49
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
wytlumaczmizycie
15:49
czasami kłamię, kiedy pytasz czy jest dobrze.
— Rasmentalism
wytlumaczmizycie
15:48
Patrz przed siebie, może zauważysz jak mnie nie ma.
— Fisz
Reposted fromstonerr stonerr viaimchuckbasss imchuckbasss

April 05 2015

08:02
7217 672a
Reposted fromAmericanlover Americanlover viatereseek tereseek
wytlumaczmizycie
07:59
wytlumaczmizycie
07:58
wytlumaczmizycie
07:54
#485
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viatastewords tastewords
wytlumaczmizycie
07:54
6204 9e3f
Reposted fromslodziak slodziak viatastewords tastewords

March 21 2015

wytlumaczmizycie
20:34
6529 75bd 500
Reposted fromImmaculate Immaculate viathesmajl thesmajl
wytlumaczmizycie
20:26
7905 51c3
high hopes.
Reposted fromrol rol viamefir mefir
wytlumaczmizycie
20:25
8179 fea2
New Girl s04e18

March 18 2015

wytlumaczmizycie
19:01
Miłość poznaje się po tym, że czyjegoś głosu pragniesz bardziej, niż ciszy.
— Wojciech Kuczok

March 17 2015

wytlumaczmizycie
22:52
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Reposted fromkonwalia konwalia viamefir mefir
wytlumaczmizycie
22:50
Zranieni, często nie mówimy o tym, co nas boli, bo w świetle dnia wiele ran wydaje się absurdem.
— Religia dla ateistów; Alain de Botton
Reposted fromnewnightmare newnightmare viamefir mefir

March 01 2015

wytlumaczmizycie
19:35
dziś patrzyłem jak śpisz wsłuchując się w twój oddech
który krzyczał do mnie że już nic tu nie jest proste,
duszę się i choć się staram brakuje mi tlenu,
chciałbym mieć legendę do mapy twojego charakteru,
chciałbym cię zrozumieć, ale się gubię,
to cienka linia gdy twój uśmiech nagle zamienia się w burzę
— a czasem mój
Reposted bystaystrongangieimbirimbiritwasjustmyfatemanamarobknageMrocznysekretfuckofcoursejestnamdzisiajsmutnopanmrokbreatheslow123dontforgotCaseinemyownsunriseIhaveadreamsmutnykamien
wytlumaczmizycie
18:45
6934 a09c 500
Reposted bywiksamilamijazoiszyySapereAudemojeoczysanadalzieloneTyMiJestes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl